Basiscursus Animator - Krokus

Boek nu!

Categorie

Cursussen

Type

Cursus

Prijs

Vanaf € 185

Datum

09 februari - 16 februari 2018

Leeftijd

16 jaar en ouder

Locatie

Dikkele, Belgiƫ

Basiscursus animator wadisda?

Kadervorming is een overkoepelende term voor de kadervormingstrajecten die jeugdverenigingen aanbieden aan jongeren voor het behalen van een attest van animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk. Elk traject bestaat uit een theoretisch gedeelte, een begeleide stage en een evaluatie. Aan het eind van zo’n traject moet de jongere bepaalde competenties verworven hebben. Pas als de jongere het hele traject met succes beëindigd heeft, krijgt hij of zij een attest.

Het attest is dus een bewijs dat de jongere over de nodige competenties beschikt om de rol van animator, hoofdanimator of instructeur op te nemen in het jeugdwerk.

Activiteiten zoals knutselen en creatief omspringen met kosteloos materiaal zijn uitdagingen die eveneens onder de loep genomen worden. Je ontwerpt dingen waartoe je jezelf niet in staat achtte. Meer nog, we leren je hoe je dit met kinderen kan doen. Telkens primeert het proces op het resultaat.

Naast deze verschillende expressievormen zijn er enkele momenten uitgetrokken waarbij we expliciet stilstaan bij de specifieke kenmerken van kinderen en jongeren. Het gaat hier voornamelijk over elementen  waarop je als monitor moet letten als je met kinderen werkt. Met andere woorden, achtergrondinformatie die de leefwereld van het kind verduidelijkt. Je taak als monitor en wat van jou verwacht wordt tijdens de Crejaksie-initiatieven komen hier eveneens aan bod.

 

Dan is het nog niet gedaan, want...

Vervolgens zal je aan “den lijve” ondervinden dat deze expressievormen niet alleen los van elkaar boeiend kunnen zijn, maar zal je eveneens merken dat ze elkaar fantastisch aanvullen. We doen dit onder andere met behulp van je eigen creatieve bronnen en ideeën of creatief denken, een soort ‘denken’ dat we stimuleren doorheen gans de cursus. Tijdens deze cursus dompelen we je onder in onze specifieke manier van werken en hebben we ook aandacht voor jongeren met een handicap, de vakantiewerking en onze  projecten op maat.

Tijdens deze cursus wordt er onder andere aan volgende EVC’s (Eerder verworven Competenties) gewerkt (of wat je na de cursus onder de knie moet hebben):

• Met behulp van creatieve denktechnieken een originele activiteit kunnen uitwerken

• Zonder aarzelen een eenvoudige activiteit kunnen uitleggen en begeleiden, met behulp van onze specifieke methodiek

• Kunnen omgaan met en handelen naar onverwachte gebeurtenissen

• Handelen naar de visie van de organisatie

• EHBO kunnen toepassen bij kleine verwondingen en oog hebben voor veiligheidspreventie

• Een groep op veilige wijze kunnen begeleiden tijdens een verplaatsing

• Spontaan een actieve en dynamische houding aannemen bij het begeleiden van groepen

 

Om de kwaliteit van onze vakanties te garanderen, kiezen wij ervoor om de deelnemers van onze basiscursus te evalueren. Bij een positieve beoordeling mag je je stage doen.

 

Je fungeert een volledige week op één van onze Belgische vakantie-initiatieven. Deze beslaat zeker 50 uur, een voorwaarde binnen het jeugdwerk om je attest te kunnen ontvangen. Ook tijdens je stage krijg je de nodige begeleiding. Je bent dan samen met andere monitoren verantwoordelijk om een initiatief creatief uit te werken en te begeleiden. We laten je niet aan je lot over tijdens je stage, want je wordt voldoende ondersteund door ervaren monitoren. Je krijgt een tussentijdse en een eindevaluatie. Op het einde van de week weet je of je al dan niet geslaagd bent voor jouw stage, en uitgenodigd zal worden voor een terugkommoment.

 

 

Boek nu!

Cursussen

Cursus

Vanaf € 185

09 februari - 16 februari 2018

16 jaar en ouder

Dikkele, Belgiƫ

Praktisch

basiscursus               vrijdag 9/2 t.e.m 16/2 in Jeugdverblijf Oud Klooster te Dikkele (Oost-Vlaanderen)

stage                          tijdens één van onze vakanties en dit binnen de drie jaar na het volgen van de cursus

Terugkommoment     data en locatie nog te bepalen

 

<
>
x